English VersionForumSitemap
Tìm Kiếm:
CÁC CHUYÊN MỤC
THỐNG KÊ
Lượt Truy Cập
4198522
Số Người Đang Xem
52
TƯ VẤN ONLINE
 
Báo Cáo Tài Chính

Từ Năm: Đến Năm:

NămLoạiNội dung
2018
Năm 2018
1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018 (đã kiểm toán)
2018
Năm 2018
1. Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2018
2017
Năm 2017
1. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 1 năm 2017
2017
Năm 2017
 1. Công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế BCTC Công ty Mẹ Quý 1 năm 2017
2017
Năm 2017
1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017
2017
Năm 2017
 1. Công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2017
2017
Năm 2017
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017
2017
Năm 2017
2. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 2 năm 2017
2017
Năm 2017
3. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017
2017
Năm 2017
3. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ bán niên năm 2017
2017
Năm 2017
4. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2017
2017
Năm 2017
4. Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2017
2017
Năm 2017
5.  Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán)
2017
Năm 2017
5. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)
2016
Năm 2016
1. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 1 năm 2016
2016
Năm 2016
1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016
2016
Năm 2016
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016
2016
 Năm 2016
2. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 2 năm 2016
2016
 Năm 2016
3. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ bán niên năm 2016
2016
 Năm 2016
3. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016
2016
Năm 2016
3. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 3 năm 2016
2016
Năm 2016
3. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016
2016
Năm 2016
4. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016
2016
Năm 2016
4. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 4 năm 2016
2016
Năm 2016
5. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)
2016
 Năm 2016
5.  Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 (đã kiểm toán)
2015
Năm 2015
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 1 năm 2015
2015
 Năm 2015
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2015 (Đã soát xét)
2015
 Năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 (Đã soát xét)
2015
Năm 2015
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2015
2015
Năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất  quý 3 năm 2015
2015
 Năm 2015
 Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán)
2015
 Năm 2015
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)
2014
Năm 2014
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2014
2014
Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2014
2014
Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 (Đã soát xét)
2014
Năm 2014
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2014 (Đã soát xét)
2014
Năm 2014
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2014 
2014
Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất  quý 3 năm 2014 
2014
Năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán
2014
 Năm 2014
 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014
2013
Quý I /2013
Báo Cáo Tài Chính hợp nhất Quý I năm 2013
2013
 Quý II /2013
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2013 (đã Soát xét)
2013
Quý II /2013
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 (đã soát xét)
2013
 Quý III /2013
Báo cáo tài chính quý III năm 2013
2013
 Quý III /2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2013
2013
Năm 2013
Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán
2013
Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán
2012
Quý I /2012
Báo Cáo Tài Chính đến Quý I năm 2012
2012
Quý II / 2012
Báo Cáo Tài Chính Đến Quý II năm 2012
2012
Quý III / 2012
Báo Cáo Tài Chính đến Quý III năm 2012
2012
Năm 2012
Báo cáo tài chính năm 2012
2011
Quý I/2011
Báo Cáo Tài Chính đến Quý I năm 2011
2011
Quý II/2011
Báo Cáo Tài Chính đến Quý II năm 2011
2011
Quý III/2011
Báo Cáo Tài Chính đến Quý III năm 2011
2011
Năm
Báo Cáo Tài Chính Năm 2011
2011
Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011
2010
Quý II/2010
Báo Cáo Tài Chính đến Quý II năm 2010
2010
Quý III/2010
Báo Cáo Tài Chính đến Quý III năm 2010
2010
Năm
Báo Cáo Tài Chính Năm 2010
TIN TỨC MỚI NHẤT
TB v/v chuyển nhượng 4% cổ phần của công ty nắm giữ tại Công ty CP TMDV Quảng trường Quốc tế
Maersk Line vẫn lạc quan về thị trường Việt Nam
Thí điểm thành lập tuyến vận tải ven biển Hải Phòng – Hà Tĩnh
Maersk khai trương văn phòng mới tại Việt Nam
Đợt điều chỉnh cước của các hãng vận tải biển ngày 30/05
ĐỐI TÁC