CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Báo Cáo Tài Chính

Từ năm Đến năm
Năm
Loại
Nội dung
Ngày cập nhật
2021
BCTC
BCTC Q2.2021 (Riêng)
20-07-2021
2021
BCTC
BCTC quý I.2021 (Hợp nhất)
28-04-2021
2021
BCTC
BCTC quý I.2021 (riêng)
20-04-2021
2020
BCTC
BCTC năm 2020 (hợp nhất)
26-03-2021
2020
BCTC
BCTC năm 2020 (Riêng)
04-03-2021
2020
BCTC
BCTC quý IV.2020 (Hợp nhất)
28-01-2021
2020
BCTC
BCTC quý IV.2020 (Riêng)
26-01-2021
2020
BCTC
BCTC quý III.2020 (Hợp nhất)
29-10-2020
2020
BCTC
BCTC quý III.2020 (Riêng)
26-10-2020
backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường