CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Báo Cáo Tài Chính

Từ năm Đến năm
Năm
Loại
Nội dung
Ngày cập nhật
2018
BCTC
Quý III - 2018 (cty mẹ)
19-01-2038
2018
BCTC
Quý III-2018 (hợp nhất)
19-01-2038
2018
BCTC
Quý IV -2018 (cty mẹ)
19-01-2038
2018
BCTC
Quý IV-2018 (hợp nhất)
19-01-2038
2019
Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên
19-01-2038
2020
BCTC
BCTC quý II.2020 (Riêng)
19-01-2038
2020
BCTC
BCTC quý II.2020 (Hợp nhất)
19-01-2038
backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường