CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Báo Cáo Tài Chính

Từ năm Đến năm
Năm
Loại
Nội dung
Ngày cập nhật
2017
BCTC
Bán niên (Công ty Mẹ)
19-01-2038
2017
BCTC
Quý IV (Hợp nhất)
19-01-2038
2015
BCTC
Bán niên (đã soát xét)
19-01-2038
2010
BCTC
Cả năm
19-01-2038
2018
BCTC
Quý III (cty mẹ)
19-01-2038
2010
BCTC
Qúy II
19-01-2038
2011
BCTC
Cả năm (Hợp nhất)
19-01-2038
2011
BCTC
Cả năm
19-01-2038
2011
BCTC
Quý II
19-01-2038
2011
BCTC
Quý III
19-01-2038
2011
BCTC
Quý I
19-01-2038
2012
BCTC
Cả năm
19-01-2038
2012
BCTC
Quý III
19-01-2038
2012
BCTC
Quý II
19-01-2038
2012
BCTC
Quý I
19-01-2038
2013
BCTC
Cả năm (đã kiểm toán)
19-01-2038
2013
BCTC
Qúy III (Hợp nhất)
19-01-2038
2013
BCTC
Quý III
19-01-2038
backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường