CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Báo Cáo Tài Chính

Từ năm Đến năm
Năm
Loại
Nội dung
Ngày cập nhật
2019
BCTC
Bán niên (Công ty mẹ)
13-08-2019
2019
BCTC
Qúy II. 2019 (Hợp nhất)
30-07-2019
2019
BCTC
Qúy II.2019 (Riêng)
25-07-2019
2019
BCTC
Quý I (cty mẹ)
02-05-2019
2019
BCTC
Quý I (hợp nhất)
02-05-2019
2018
BCTC
Quý IV (cty mẹ)
14-02-2019
2018
BCTC
Quý IV (hợp nhất)
14-02-2019
2018
BCTC
Quý III (cty mẹ)
12-11-2018
2018
BCTC
Quý III (hợp nhất)
12-11-2018
2018
BCTC
Bán niên (hợp nhất)
16-08-2018
2018
BCTC
Bán niên (Công ty mẹ)
15-08-2018
2018
BCTC
Quý II (Cty mẹ)
02-08-2018
2018
BCTC
Quý II (hợp nhất)
02-08-2018
backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường