CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Công bố thông tin khác

Từ năm Đến năm
Năm
Loại
Nội dung
Ngày cập nhật
2024
Biên bản họp ĐHĐCĐ
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
11-07-2024
2024
Hợp đồng kiểm toán
V/v ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
20-05-2024
2024
Hợp đồng kiểm toán
V/v ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
20-05-2024
2024
Hợp đồng kiểm toán
V/v ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
20-05-2024
backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường
codong