CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Dịch Vụ Kho – Bãi

DỊCH VỤ KHO

DỊCH VỤ KHO

Trung tâm có 02 kho : Kho CFS1 và CFS2 với diện tích kho 12.000 m² trên tổng diện tích 28.000 m²

Xem thêm→
DỊCH VỤ BÃI

DỊCH VỤ BÃI

Trung tâm kho vận có 2 Depot: Depot 1 Diện tích khoảng 11.000 m² và Depot 2 Diện tích khoảng 6.480 m²

Xem thêm→
backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường
news