CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Liên hệ

VĂN PHÒNG CHÍNH

Địa chỉ Công ty: Số 9 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: +84.28.3829 6316

Fax: +84.28.3822 5067

Email: saigonship@saigonshipvn.com

Phòng Ban

Người phụ trách

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ban Tổng Giám đốc

Ông Phạm Văn Hưởng

Tổng Giám đốc

+84.28.3829 6316

huongpham@saigonshipvn.com

Ban Tổng Giám đốc

Ông Lê Minh

Phó Tổng Giám đốc

+84.28.3829 6316

leminh@saigonshipvn.com

Phòng Tài chính & Đầu tư

Ông Phạm Minh Anh

Kế toán trưởng

+84.28.3829 6316

finance-mng@saigonshipvn.com

Phòng Dịch vụ Logistics

Bà Nguyễn Thùy Dương

Trưởng phòng

+84.28.3823 0287

log-mng@saigonshipvn.com

Phòng Khai thác Tàu biển

Ông Nguyễn Mạnh Tường

Phó phòng

+84.28.3829 6316

agency@saigonshipvn.com

 

 

 

backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường
news_detail