CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Liên hệ

TRUNG TÂM KHO VẬN LINH XUÂN

 

Địa chỉ trung tâm: 27B Quốc Lộ 1A - P.Linh Xuân - TP. Thủ Đức - TP.HCM

Điện thoại: +84.28.3724.1447

Fax: +84.28.3897 4441

Email: central.log-mng@saigonshipvn.com

 

Phòng/Chi nhánh

Người phụ trách Chức vụ Điện thoại Email

Trung tâm Kho vận

Ông Lưu Nguyên Hưng Giám đốc Trung tâm +84.28.3724 1447 central.log-mng@saigonshipvn.com
Trung tâm Kho vận Ông Nguyễn Văn Dũng Phó Giám đốc Trung tâm +84.28.3724 1447 central.log-vice@saigonshipvn.com 
backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường
news_detail