CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Liên hệ

CHI NHÁNH TẠI QUY NHƠN

 

Địa chỉ: 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Thị Nại, TP. Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

ĐT:  +84.256.381 8159

Fax: +84.256.382 4281

E-mail:  sscquinhon@saigonshipvn.com 

 

Phòng Ban

Người phụ trách Chức vụ Điện thoại Email

Giám đốc chi nhánh

Ông Ngô Thanh Chương Giám đốc +84.256.3818159 sscquinhon-mng@saigonshipvn.com

Đại lý tàu biển

Ông Hồ Duy Phụng Nhân viên +84.256.3818159 sscquinhon@saigonshipvn.com 
backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường
news_detail