CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Dịch vụ

DỊCH VỤ KHO

DỊCH VỤ KHO

Trung tâm có 02 kho : Kho CFS1 và CFS2 với diện tích kho 12.000 m² trên tổng diện tích 28.000 m²

Xem thêm→
DỊCH VỤ BÃI

DỊCH VỤ BÃI

Trung tâm kho vận có 2 Depot: Depot 1 Diện tích khoảng 11.000 m² và Depot 2 Diện tích khoảng 6.480 m²

Xem thêm→
DỊCH VỤ VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA

DỊCH VỤ VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA

Đội tàu sông gồm 02 tàu Long Phú 01 và Long Phú 02 với tổng trọng tải 2.000 DWT (1.000 DWT/tàu – 45 TEU – 16 ổ cắm điện cho container lạnh), đội...

Xem thêm→
DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI HÀNG HẢI

DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI HÀNG HẢI

Với lợi thế hoạt động lâu năm trong trong ngành vận tải biển, công ty Saigonship có mạng lưới chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam như Chi nhánh Hải...

Xem thêm→
KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HOÁ ĐƯỜNG BỘ

KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HOÁ ĐƯỜNG BỘ

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ luôn chủ động về thời gian và đa dạng trong vận chuyển các chủng loại hàng hóa.

Xem thêm→
ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI

ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI

Bộ đại lý tàu biển thuộc phòng Khai thác tàu biển công ty đang làm đại lý hàng hải cho nhiều chủ tàu và nhà khai thác tàu hàng đầu Quốc tế...

Xem thêm→
backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường