CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Thành phần cổ đông

THÀNH PHẦN CỔ ĐÔNG

Quá trình tăng vốn điều lệ

 

Thời điểm

Văn bản

Vốn điều lệ

(triệu đồng)

Năm 1992

(khi thành lập)

Quyết định số 175/QĐ-UB ngày 05/12/1992 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

35.379

31/12/2002

 QĐ số 6205/QĐ-UB ngày 09/12/2004 của UBND Tp.HCM

109.000

11/08/2006

 GCN ĐKKD thay đổi lần thứ 3 của Sở KH và ĐT Tp.HCM ngày 29/12/2006

 140.000

28/04/2011

GCN ĐKKD thay đổi lần thứ 7 của Sở KH và ĐT Tp.HCM  ngày 28/04/2011

144.200

 

 

 

Bài viết khác

backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường
news_detail